2021

Webb Trophy

1st Round

Quarter Finals

Semi Finals

Final

10th June

24th June

15th July

29th July

Martham

 

v

 

Freethorpe

 

 

 

v

 

Holt

 

 

 

v

 

Gorleston Links

 

 

 

v

 

Thorpe Rec

 

 

 

v

 

Swaffham Town

 

 

 

v

 

Wymondham

 

 

 

v

 

R G Carter

 

 

 

v

 

Norfolk BC

 

 

 

v

 

Acle

 

 

 

v

 

Connaught

 

Connaught

 

v

 

Bye

 

 

 

v

 

Aldiss Park

 

 

 

v

 

Bye

 

Aldiss Park

 

v

 

County Arts

 

County Arts

 

v

 

Bye