2020

Webb Trophy

1st Round

Quarter Finals

Semi Finals

Final

21st May

2nd July

16th July

30th July

R G Carter

 

v

 

Hunstanton

 

 

 

v

 

Aldiss Park

 

 

 

v

 

Norfolk BC

 

 

 

v

 

Wymondham

 

 

 

v

 

Freethorpe

 

 

 

v

 

Connaught

 

 

 

v

 

Acle

 

 

 

v

 

Thorpe Rec

 

 

 

v

 

Gorleston Links

 

 

 

v

 

County Arts

 

County Arts

 

v

 

Bye

 

 

 

v

 

Holt

 

 

 

v

 

Bye

 

Holt

 

v

 

Swaffham Town

 

Swaffham Town

 

v

 

Bye